KE-HOACH-THANH-TRA-HOAT-DONG-SU-PHAM-CUA-SO-GD-DT
KẾ HOẠCH THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA SỞ GD & ĐT

Ngày 19 tháng 01 năm 2012 Sở GD & ĐT đã có công văn kèm danh sách các đ/c giáo viên được thanh tra hoạt động sư phạm. BGH đề nghị các thầy cô có tên trong danh sách xem kỹ văn bản và lịch thanh tra, đồng thời chủ động cập nhật trang này ngay trong cả những ngày Tết để xem thời khóa biểu số 5.

Tải quyết định tại đây

Tải danh sách thanh tra và giáo viên được thanh tra tại đây

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO HÀ NỘI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          THANH TRA SỞ                                               Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                 

     Số: 46 / QĐ-TTr                                                  Hà Nội,  ngày 18 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra hoạt động sư­­ phạm của nhà giáo năm học 2011- 2012

 

 
   

 

CHÁNH THANH TRASỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

Căn cứ Nghị định 85/ 2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 43/ 2006/ TT- BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trư­ờng, cơ sở giáo dục khác và hoạt động s­ư phạm của nhà giáo;

Căn cứ Quyết định số 2861/ 2008/ QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Tổng thanh tra ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 8395/ QĐ-SGD&ĐT ngày 28/9/2011 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra giáo dục năm học 2011- 2012;

            Xét khả năng cán bộ.

                                                         QUYẾT ĐỊNH

 

 Điều 1.Tiến hành thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, năm học 2011-2012 tại trường THPT Nguyễn Du, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

            Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra và Giám sát Đoàn thanh tra gồm các ông, bà sau:

            1. Giám sát đoàn: Ông Nguyễn Cao Biền, Phó Chánh thanh tra sở GD&ĐT Hà Nội;

            2. Tr­ưởng đoàn: Bà Lê Thị Thuý Vinh, Phó Hiệu trưởng trường THPT ứng Hoà A;

            3. Phó Tr­ưởng đoàn: Bà Bùi Thị Tuyết Lan, Tổ trưởng CM  trường THPT Lê Quý Đôn;

           4. Thành viên: Có danh sách kèm theo.  

            Điều 3. Đoàn Thanh tra và giám sát Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thực hiện thanh tra theo Thông t­ư số 43/ 2006/ TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ GD&ĐT, Quyết định số 2861/2008/ QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Tổng thanh tra ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra.

Thời gian thanh tra: Từ 8 giờ ngày 02/02/2012 hết ngày 03/02/2012.

- Giám sát đoàn, Trư­­ởng đoàn và Phó Trư­ởng đoàn: 02 ngày, từ 8 giờ ngày 02/02/2012 hết ngày 03/02/2012;

- Thành viên: 01 ngày, theo môn thanh tra:

 + Ngày 02/02/2012: Thanh tra các môn Lịch sử, GDCD, Toán, Vật lý, Sinh vật, Thể dục, GDQP;

 + Ngày 03/02/2012: Thanh tra các môn Anh văn, Tin học, Hoá học, Ngữ văn, KTNN, Địa lý.

Để tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu Hiệu trư­­ởng sắp xếp thời khoá biểu sao cho trong ngày thanh tra môn học, các giáo viên thuộc diện thanh tra theo kế hoạch có ít nhất 02 tiết dạy.

Điều 4.Chánh văn phòng, Tr­ưởng các phòng, ban liên quan của Sở GD&ĐT Hà Nội, Hiệu tr­ưởng các tr­­ường và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                        

- BGĐ ( để báo cáo);                                                                         

- Nh­ư điều 4( để thực hiện);

- L­­ưu thanh tra Sở.                                                                            

                                                                                   

CHÁNH THANH TRA

                        (Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

                     Nguyễn Đức Vui

 

 


Chú ý:Để xem đầy đủ thông tin vui lòng di chuyển xuống dưới kéo thanh cuộn sang phải

 

 

TT

HỌ, TÊN THANH TRA

MÔN DẠY

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

HỌ, TÊN GIÁO VIÊN

1

Vương Thị Bích Hoà

Toán

TTCM

THPT Ứng Hoà A

Lê Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Văn Cảng

2

Đoàn Thị Gié

GDCD

NTCM

THPT Nguyễn Huệ

Nguyễn Thị Mai

3

Bùi Thị Tuyết Lan

Anh văn

TTCM

THPT Lê Quý Đôn

Nguyễn Thị Hoài Anh
Hà Thị Hồng Gấm

4

Trần Ngọc Thắng

Vật lý

Giáo viên

THPT Nguyễn Huệ

Lê Thuý Hoa
Mai Thị Thành

5

Phạm Ngọc Toàn

Tin học

TTCM

THPT Lê Quý Đôn

Nguyễn Hà Trường
Nguyễn Thị Lĩnh

6

Vũ Phương Quế

Hoá học

Giáo viên

THPT Nguyễn Huệ

Nguyễn Hồng Thu
Nguyễn Thị Thu Duyên

7

Nguyễn Thị Phương Hoa

Sinh vật

TTCM

THPT Mỹ Đức A

Nguyễn Thị Thu Hương
Lê Đình Cường

8

Nguyễn Thị Phương Hoa

Sinh vật

TTCM

THPT Mỹ Đức A

Phạm Thị Hảo( KTNN)

9

Nguyễn Gia Hồng

Thể dục

TPCM

THPT Chúc Động

Trần Thị Hằng
Lê Thị Hiền

10

Đinh Thị Thu

Địa lý

Giáo viên

THPT Mỹ Đức A

Vũ Thị Hạnh

11

Lại Tiến Hùng

GDQP

Giáo viên

THPT Mỹ Đức C

Bùi Văn Trung

12

Lê Thị Thuý Vinh

Lịch sử

Phó HT

THPT Ứng Hoà A

Nguyễn Thị Minh

13

Nguyễn Văn Bính

Ngữ văn

TTCM

THPT Nguyễn Huệ

Nguyễn Thị Nga
Lê thị Thơm

 Bình luận:

Ý kiến của bạn:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại
Chủ đề
Nội dung:
Mã bảo vệ:  
                 
Tìm kiếm

Video clip


Thống kê truy cập
  Đang online: 6
  Truy cập hôm nay: 21
  Truy cập hôm qua: 149
  Tổng số lượt truy cập: 52228

Liên kết website

Hình ảnh tiêu biểu