Hệ thống đã hoàn tất việc nâng cấp và hoạt động trở lại.
Nếu bạn vẫn nhìn thấy thông báo này hãy nhấn F5 (hoặc Ctrl-F5) nhiều lần để xóa Cache,
trình duyệt sẽ đưa bạn sang địa chỉ mới và hoạt động bình thường!